<- Back Home Mail Duplicates Wanted Links

Holland Coin Fair

Penningen uit themasets van de Nederlandse Munt, uitgegeven tijdens de "Holland Coin Fair" en tijdens de "Dag van de Munt".
Sommige penningen zijn ook in zilver en in goud uitgegeven.

Tokens from coin sets of the Dutch Mint, issued at the "Holland Coin Fair" and at the "Day of the Mint".

Year Description            Mintage  Price

1992 Numismatisch jaar          3.000  27,50
1993 Vereenigde Oost-Indische Compagnie 2.900  40,-
1994 1000 Jaar Muntbedrijf        3.000  25,-
1995 Ook dit was 's Rijks Munt      2.500  27,50
1996 En nu die kale Fransen       3.000  20,-
1997 Koning Willem I           3.500  35,-
1998 Koning Willem II          3.500  35,-
1999 Koning Willem III          3.500  45,-
2000 Koningin Wilhelmina         3.500  30,-
2001 Koningin Juliana          3.500  40,-
2002 Beatrix               3.500


Beatrix
2002

Munter
1994

Muntmeesters
2003-2009

Muntschatten
2010-2013


Vorst
1997-2002

1992 - Numismatisch jaar


Numismatisch jaar

Inscription : Nederlands Numismatisch Jaar - 1992
        's RIJKS MUNT
Diameter   : 23 mm
Edge     : Plain
Material   : Tombac
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3000
Orientation : 270°
Price    : ƒ 27.50 = € 12.48
Weight    : 5 gram
Year     : 1992

1994 - De Munter

Duizend jaar muntbedrijf.
1000 Years Dutch mint.


De Munter

Inscription : DE MUNTER
        'S RIJKS MUNT
Diameter   : 23.0 mm
Edge     : Plain
Material   : Bronze
Mint     : Dutch Mint 
Mintage   : 3000
Orientation : 270°
Price    : ƒ 25.00 = € 11.34
Weight    : 4.8 gram
Year     : 1994

1996 - En nu die kale Fransen!


Kale Fransen

Inscription : DE PROVINCIE UTRECHT IN DE BATAAFS-FRANSE TIJD 
        - EN NU DIE KALE FRANSEN! - 1795-1813
        DE NEDERLANDSE MUNT
Diameter   : 26.4 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3000
Orientation : 270°
Price    : ƒ 20.00 = € 9.08
Weight    : 8.0 gram
Year     : 1996

Medal from Holland Coin Fair set 1996.

1997-2002 - Een nieuwe Vorst, een nieuwe Munt

1997 De muntslag ten tijde van Koning Willem I - penning met afbeelding van Koning Willem I
1998 De muntslag ten tijde van Koning Willem II - penning met afbeelding van Koning Willem II
1999 De muntslag ten tijde van Koning Willem III - penning met afbeelding van Koning Willem III : 3500 sets ƒ 30.00
2000 De muntslag ten tijde van Koningin Wilhelmina - penning met afbeelding van Koningin Wilhelmina : 3500 sets ¹)
2001 De muntslag ten tijde van Koningin Juliana - penning met afbeelding van Koningin Juliana : 3500 sets ƒ 35.00
2002 De muntslag ten tijde van Koningin Beatrix - penning gebaseerd op de 50 gulden munt uit 1988 : 3500 sets 

¹) Alleen verkrijgbaar tijdens de Dag van de Munt.

1997 - Willem I


Willem I

Inscription : EEN NIEUWE VORST, EEN NIEUWE MUNT - WILLEM I (1815-1840)
        DE NEDERLANDSE MUNT
Diameter   : 26.5 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3500
Orientation : 270°
Price    : ƒ 35.00 = € 15.88
Weight    : 8.0 gram
Year     : 1997

Medal from Dutch Mintset Nieuwe Vorstin 1997 with coins of 1997.

1998 - Willem II

1999 - Willem III


Willem III

Inscription : EEN NIEUWE VORST, EEN NIEUWE MUNT - WILLEM III (1849-1890)
        DE NEDERLANDSE MUNT
Diameter   : 26.4 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3500
Orientation : 270°
Price    : ƒ 30.00 = € 13.61
Weight    : 8.0 gram
Year     : 1999

Medal from Dutch Mintset Nieuwe Vorstin 1999 with coins of 1999.

2000 - Wilhelmina


2000

Inscription : EEN NIEUWE VORST, EEN NIEUWE MUNT - WILHELMINA (1890-1948)
        THEMASET - Koninklijke Nederlandse Munt - WILHELMINA
Diameter   : 26.4 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3500
Orientation : 270°
Weight    : 8.0 gram
Year     : 2000

Medal from Dutch Mintset Juliana 2000 with coins of 2000.

2001 - Juliana


2001

Inscription : EEN NIEUWE VORST, EEN NIEUWE MUNT - JULIANA (1948-1980)
        THEMASET - Koninklijke Nederlandse Munt - WILHELMINA
Diameter   : 26.5 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Orientation : 270°
Weight    : 8.0 gram
Year     : 2001


2001

Inscription : EEN NIEUWE VORST, EEN NIEUWE MUNT - JULIANA (1948-1980)
        THEMASET - Koninklijke Nederlandse Munt - JULIANA
Diameter   : 26.4 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3500
Orientation : 270°
Price    : ƒ 35.00 = € 15.88
Weight    : 8.0 gram
Year     : 2001

Medal from Dutch Mintset Nieuwe Vorstin 2001 with coins of 2001.

2002 - Beatrix


Beatrix

Inscription : BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
        THEMASET - Koninklijke Nederlandse Munt - BEATRIX
Diameter   : 26.5 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3500
Orientation : Medal Alignment
Price    : € 16.00
Weight    : 8.0 gram
Year     : 2002

Medal from Dutch Mintset Nieuwe Vorstin 2002 with Euro coins of 2002.

2003-2009 - Muntmeesters door de eeuwen heen

2003


2003

Inscription : G.D. Bourgogne Herlaer 1821-1830 • Y.D.C. Suermondt 1815-1838 •
        Koninklijke Nederlandse Munt - Themamuntset - 2003
Diameter   : 26.4 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3500
Orientation : Medal Alignment
Price    : € 17.00
Weight    : 7.9 gram
Year     : 2003

Medal from Dutch Mintset Muntmeesters 2003 with Euro coins of 2003.

2004


2004

Inscription : P.C.G. Poelman 1840-1846 • H.A. (van den Wall) Bake 1846-1874 •
        Koninklijke Nederlandse Munt - Themamuntset - 2004
Diameter   : 26 mm
EAN     : 8 717399 200035
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3500
Orientation : Medal Alignment
Price    : € 17.00
Weight    : 8 gram
Year     : 2004

2005


2005

Inscription : P.H. Taddel 1875-1887 • H.A. (van den Wall) Bake 1888-1909 •
        Koninklijke Nederlandse Munt - Themamuntset - 2005
Diameter   : 26.4 mm
EAN     : 8 717399 200240
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3500
Orientation : Medal Alignment
Weight    : 8.0 gram
Year     : 2005

Medal from Dutch Mintset Muntmeesters 2005 with Euro coins of 2005.

2006


2006

Inscription : C. Hoitsema 1909-1933 • W.J. van Heteren 1933-1941 •
        Koninklijke Nederlandse Munt - Themamuntset - 2006
Diameter   : 26.5 mm
EAN     : 8 717399 200554
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3500
Orientation : Medal Alignment
Price    : € 18.00
Weight    : 8.0 gram
Year     : 2006

Medal from Dutch Mintset Muntmeesters 2006 with Euro coins of 2006.

2007


2007

Inscription : J.W.A. van Hengel 1942-1969 • Ir. M. van den Brandhof 1969-1979 •
        Koninklijke Nederlandse Munt - Themamuntset - 2007
Diameter   : 26.5 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mintage   : 3500
Mint-mark  : 
Orientation : Medal Alignment
Price    : € 18.00
Weight    : 8.0 gram
Year     : 2007

Medal from Dutch Mintset Muntmeesters 2007 with Euro coins of 2007.

2008


2008

Inscription : Ir. J. de Jong 1980-1987 • Drs. Chr. van Draanen 1988-1999 •
        Koninklijke Nederlandse Munt - Themamuntset - 2008
Diameter   : 26.5 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mintage   : 3500
Mint-mark  : 
Orientation : Medal Alignment
Price    : € 19.00
Weight    : 8.0 gram
Year     : 2008

Medal from Dutch Mintset Muntmeesters 2008 with Euro coins of 2008.

2009


2009

Inscription : E. J. van Schouwenburg 1999-2000 • Ing. R. Bruens 2001-2002 •
        Koninklijke Nederlandse Munt - Themamuntset - 2009
Diameter   : 26.5 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3500
Orientation : Medal Alignment
Weight    : 8.0 gram
Year     : 2009

2010-2013 - Museum Muntschatten

2010


Museum Muntschatten

Inscription : MARIA VAN BRABANT - Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch - RIJNSE GOUDGULDEN ± 1361
        KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT - Museum Muntschatten - 2010
Diameter   : 26.5 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3000
Orientation : Medal Alignment
Weight    : 8.1 gram
Year     : 2010

Medal from Dutch Mintset Museum Muntschatten 2010 with Euro coins of 2010.
Distributed during the Holland Coin Fair on 12 en 13 februari 2010.

2011


Museum Muntschatten

Inscription : MUSEUMSCHAT VAN FEERWERD - GRONINGER MUSEUM - 1528-1548
        KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT - Museum Muntschatten - 2011
Diameter   : 26.5 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3000
Orientation : Medal Alignment
Weight    : 8.0 gram
Year     : 2011

Medal from Dutch Mintset Museum Muntschatten 2011 with Euro coins of 2011.

2012


Museum Muntschatten

Inscription : DE GOUDSCHAT VAN BEILEN - Drents MUSEUM - 395
        KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT - Museum Muntschatten - 2012
Diameter   : 26.5 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 3000
Orientation : Medal Alignment
Price    : € 25.00
Weight    : 8.0 gram
Year     : 2012

Medal from Dutch Mintset Museum Muntschatten 2012 with Euro coins of 2012.
Distributed during the Holland Coin Fair on 10 and 11 februari 2012.

2013


Museum Muntschatten

Inscription : GOUDSCHAT WIEUWERD - Rijksmuseum van Oudheden - 640
        KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT - Museum Muntschatten - 2013
Diameter   : 26.5 mm
Edge     : Plain
Material   : Core : Nickel plated Iron
        Ring : Brass plated Iron
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Orientation : Medal Alignment
Weight    : 8.1 gram
Year     : 2013

Medal from Dutch Mintset Museum Muntschatten 2013 with Euro coins of 2013.
Distributed during the Holland Coin Fair on 8 and 9 februari 2013.

2014


2014

Inscription : IK HOU VAN HOLLAND - Molens van Kinderdijk - 2014
        Koninklijke Nederlandse Munt - Coinfair Holland Coincard
Diameter   : 26 mm
Edge     : Plain
Mint     : Dutch Mint 
Mintage   : 5000
Mint-mark  : 
Price    : € 10.00
Year     : 2014

Deze penning is, samen met een 2 Euro munt, in een Coincard uitgegeven, tijdens de Holland Coin Fair op 14 en 15 februari 2014 en tijdens de Dag van de Munt.

Deze penning bestaat ook in zilver :


2014

Inscription : IK HOU VAN HOLLAND - Molens van Kinderdijk - 2014
        Koninklijke Nederlandse Munt - Coinfair Holland Coincard
Diameter   : 26 mm
Edge     : Plain
Material   : Silver .925
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 100
Year     : 2014

2015


2015

Inscription : IK HOU VAN HOLLAND - Goudse Stroopwafels - 2015
        Koninklijke Nederlandse Munt - Coinfair Holland Coincard
Diameter   : 26 mm
Edge     : Plain
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 5000
Price    : € 10.00
Year     : 2015

Deze penning is, samen met een 2 Euro munt, in een Coincard uitgegeven, tijdens de Holland Coin Fair op 6 en 7 februari 2015 en tijdens de Dag van de Munt op 13 juni 2015.

2016


2016

Inscription : IK HOU VAN HOLLAND - Drop - 2016
        Koninklijke Nederlandse Munt - Coinfair Holland Coincard
Diameter   : 26 mm
Edge     : Plain
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 5000
Price    : € 10.00
Year     : 2016

Deze penning is, samen met een 2 Euro munt, in een Coincard uitgegeven, tijdens de Holland Coin Fair op 12 en 13 februari 2016 in Leidschendam, en tijdens de Dag van de Munt op 11 juni 2016.

Deze penning bestaat ook in zilver:


2016

Inscription : IK HOU VAN HOLLAND - Drop - 2016
        Koninklijke Nederlandse Munt - Coinfair Holland Coincard
Diameter   : 26 mm
Edge     : Plain
Material   : Silver .925
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 100
Year     : 2016

2017

10 en 11 februari 2017 in Leidschendam


2017

Inscription : IK HOU VAN HOLLAND - Klompen - 2017
        Koninklijke Nederlandse Munt - Holland Coinfair Munthouder
Diameter   : 33 mm
Edge     : Plain
Material   : Brass
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Mintage   : 2000
Year     : 2017

MaterialDiameterWeightMintagePrice   
Bi-metal  5000  
Brass33   mm 2000  

2018

9 en 10 februari 2018 in Leidschendam


2018

Inscription : IK HOU VAN HOLLAND - Tulpen - 2018
        Koninklijke Nederlandse Munt - Coinfair Holland Coincard
Mint     : Dutch Mint 
Mint-mark  : 
Orientation : Medal Alignment
Year     : 2018

Links

Coin sets
Coincards
Dutch Mint
Holland Coin Fair

This page has last been modified: 28-11-2018 18:27:34 CET
Copyright ©2006-2018 All Rights Reserved

Your IP is 100.24.46.10